Kartları (və ya pulları) çıxarmaq üçün kartları (və ya sikkələri) cəmi 11-ə birləşdirin və Maya Piramidası tikdirin.